Quý khách có 7 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ các tính năng của dịch vụ Cloud Server
tính từ thời điểm khởi tạo server đầu tiên.
Đăng ký ngay

BẢNG GIÁ

* Giá chưa bao gồm VAT (10%)

Micro

Thanh toán trước tháng

240,284 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM1 GB

CPU1 CORE

Ổ CỨNG (HDD)20 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Tiny

Thanh toán trước tháng

318,830 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM2 GB

CPU1 CORE

Ổ CỨNG (HDD)20 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Small

Thanh toán trước tháng

534,764 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM2 GB

CPU2 CORE

Ổ CỨNG (HDD)40 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Medium

Thanh toán trước tháng

744,219 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM4 GB

CPU2 CORE

Ổ CỨNG (HDD)60 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Large

Thanh toán trước tháng

1,333,178 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM6 GB

CPU4 CORE

Ổ CỨNG (HDD)100 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Larger

Thanh toán trước tháng

1,836,131 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM8 GB

CPU6 CORE

Ổ CỨNG (HDD)150 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Extra Large

Thanh toán trước tháng

2,720,552 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM12 GB

CPU8 CORE

Ổ CỨNG (HDD)300 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Huge

Thanh toán trước tháng

4,979,258 VNĐ/tháng

ĐĂNG KÝ

RAM16 GB

CPU12 CORE

Ổ CỨNG (HDD)1000 GB

BANDWIDTH100 Mbps

DATA TRANSFERUnlimited

Bạn mua số lượng lớn, ký hợp đồng dài hạn?

Liên hệ sales@vccloud.vn để có báo giá tốt hơn.