WORDPRESS

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

JOOMLA

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

MAGENTO

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

LAMP Stack

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

LEMP Stack

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

MySQL

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

GITLAB

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

VESTACP

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

CWP

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

CPANEL

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

OWNCLOUD

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

NEXTCLOUD

Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

Hơn 100+ giải pháp đã sẵn sàng để bạn sử dụng: khám phá và tận dụng phần mềm miễn phí tốt nhất. Triển khai giải pháp nhanh chóng trên máy ảo hoặc trong đám mây

Cam kết miễn phí: phần mềm miễn phí với mã nguồn đầy đủ và một hệ thống xây dựng mạnh mẽ

Bảo mật và dễ dàng bảo trì : được cập nhật tự động hàng ngày với các bản vá bảo mật mới nhất

Sao lưu và khôi phục 1 lần nhấp : phần mềm sao lưu thông minh lưu các thay đổi đối với các tệp, cơ sở dữ liệu và quản lý gói để lưu trữ được mã hóa mà máy chủ có thể được khôi phục tự động từ đó

Pre-built App sẽ đơn giản hoá toàn bộ quá trình cài đặt ứng dụng lên cloud-server của khách hàng thông qua 1 click chuột đơn giản, sau từ 3 - 5 phút, toàn bộ ứng dụng mà khách hàng chọn lựa sẽ được deploy trực tiếp trên cloud-server mà khách hàng đã đăng ký mua trên hệ thống cloud của VCCloud.

VCCloud Pre-built Apps kế thừa toàn bộ những tính năng mạnh mẽ nhất của cloud-server

Bảng giá

Nhận thông báo về bảo mật và tin tức mới