Chúng tôi là ai?

VCCloud phát triển từ phòng Công nghệ Hệ thống (Platform) với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến mới nhất phục vụ cho mục đích quy hoạch, xây dựng và quản trị toàn bộ hạ tầng công nghệ của VCCorp.
Năm 2012, VCCloud xây dựng thành công hệ thống Private Cloud đáp ứng nhu cầu máy chủ cho toàn bộ VCCorp.
Năm 2014, VCCloud hoàn thiện và công bố hệ thống Public Cloud, cung cấp Cloud Server cho các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Cũng trong năm này, VCCloud đưa ra dịch vụ CDN, hỗ trợ tăng tốc, tối ưu và bảo vệ website chống lại các cuộc tấn công DDoS & các lỗ hổng bảo mật.
Mục tiêu của VCCloud là xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng linh hoạt và mạnh mẽ, tối ưu tài nguyên hệ thống, ổn định và bảo mật. Với sự đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, đội ngũ kỹ thuật viên xuất sắc, chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại nhất, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.


Văn phòng VCCORP

Khách hàng nói về chúng tôi